ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แถลงข่าวและเปิดตัวหมู่บ้านข้าวหลาม บ้านบนควน ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แถลงข่าวและเปิดตัวหมู่บ้านข้าวห [...]
อ่านเพิ่มเติม