โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 8 ตำบลหาดสำราญ

>> วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 14.00 น. นางสา [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าหวี

>> วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 นางสาวรุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.หาดสำราญ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านนาควน หมู่ที่ 5 ตำบลตะเสะ

>> วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.  นางสา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.หาดสำราญ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกออก หมู่ที่ 6 ตำบลตะเสะ

>> วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.  นางสา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.หาดสำราญ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

>> วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.  นางสาว [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.หาดสำราญ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

>> วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.  นางสาว [...]
อ่านเพิ่มเติม