นางสาวรุ่งทิพย์ ฟองโหย

พัฒนาการอำเภอหาดสำราญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเจษฎา จุลวรรณโณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลตะเสะ,ตำบลบ้าหวี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวอมรรัตน์ เบ้าทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลหาดสำราญ
(Visited 422 times, 1 visits today)