นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอหาดสำราญ ร่วมวางระบบน้ำหรับการเกษตร ครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@ สพอ.หาดสำราญ >> แตงโมรสหวาน  ตระการตาอาหารทะเล เสน่ห์หาดทรายนิล <<

>>  นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอหาดสำราญ ร่วมวางระบบน้ำหรับการเกษตร ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

>> วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวรุ่งทิพย์  ฟองโหย   พัฒนาการอำเภอหาดสำราญ  มอบหมาย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ร่วมวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และติดตามผลการทำน้ำหมักชีวภาพ  ณ บ้านครัวเรือนเป้าหมาย นาย วาสนา  กุลตัน บ้านเลขที่  68/3 หมู่ที่ 2 ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

>> ภาพ/ข่าวโดย​  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง​ (EP 34)

(Visited 2 times, 1 visits today)