สำนักงานพัฒนาชุมชนหาดสำราญ ลงพื้นที่ตรวจแปลง “โคกหนองนาโมเดล” งบยุทธศาสตร์กรม ในพื้นที่ตำบลหาดสำราญ

@ สพอ.หาดสำราญ >> แตงโมรสหวาน  ตระการตาอาหารทะเล เสน่ห์หาดทรายนิล <<

>>  พช.หาดสำราญ ลงพื้นที่ตรวจแปลง “โคกหนองนาโมเดล” งบยุทธศาสตร์กรม ในพื้นที่ตำบลหาดสำราญ

>> วันที่ 18 มกราคม 2563  นางสาวรุ่งทิพย์  ฟองโหย   พัฒนาการอำเภอหาดสำราญ ณ หมู่ที่ 8 ต.หาดสำราญ  อ.หาดสำราญ จ.ตรัง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหาดสำราญ  และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย  นายเชตุ  รงค์รัตน์  บ้านเลขที่ 195 ม.3 ต.หาดสำญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง และนางสาวอมรรัตน์ สามทอง บ้านเลขที่ 129/2 ม.6 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง  และ นางอมรรัตน์  โปชิว บ้านเลขที่ 114/1 ม.10 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ในการนี้ได้ทำการสำรวจแปลงและทดลองใช้แอป Ling  เพื่อคำนวณขนาดพื้นที่แปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ

>> ภาพ/ข่าวโดย​  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง​ (EP 32)

 

(Visited 4 times, 1 visits today)