พช.หาดสำราญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

@ สพอ.หาดสำราญ >> แตงโมรสหวาน  ตระการตาอาหารทะเล เสน่ห์หาดทรายนิล <<

>>  พช.หาดสำราญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

>> วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวรุ่งทิพย์  ฟองโหย   พัฒนาการอำเภอหาดสำราญ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหาดสำราญ  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.หาดสำราญ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กิจกรรมพัฒนา  ทำความสะอาด ตัดหญ้า  ปรับแต่งพื้นที่ ณ ถนนท่าเทียบเรือบ้านปากปรน หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีนายณรงค์  หนูเนียม  นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

>> ภาพ/ข่าวโดย​  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง​ (EP 33)

 

(Visited 4 times, 1 visits today)