พช.หันคา ประชุมขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าชม 17 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

นายทรงศักดิ์ โภคทรัพย์เขียวขำ พัฒนาการอำเภอหันคา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน คน ระบบ และงบระมาณ ในไตรมาส 1 จำนวน 5 โครงการ และไตรมาส 2 จำนวน 6 โครงการ

(Visited 17 times, 1 visits today)