งานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก 2565 : World Habitat Day 2022

เข้าชม 30 ครั้ง

“หันคา อำเภอแห่งความสุข”
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ โภคทรัพย์เขียวขำ พัฒนาการอำเภอหันคา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคาและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอหันคา เข้าร่วมการจัดงานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก 2565 : World Habitat Day 2022 “การพัฒนาที่อยู่อาศัย ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใคร และที่ใด ไว้ข้างหลัง” ภายใต้แนวคิด “หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย” และให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ณ เทศบาลตำบลหันคา
ทั้งนี้ สำนักานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคาร่วมจัดแสดงนิทรรศการขับคลื่อนศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหันคา (ศจพ.อ.หันคา) และมีผู้ประกอบการ OTOP ในพื่นที่นำสินค้าไปร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในการจัดงานฯ(วันที่ 9-10 พ.ย. 2565) โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 60,550 บาท

(Visited 30 times, 1 visits today)