#อำเภอหันคา จัดกิจกรรมรณรงค์ใส่ชุดไทยย้อนยุคลอยกระทงในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เข้าชม 25 ครั้ง

นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ โภคทรัพย์เขียวขำ พัฒนาการอำเภอหันคา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา ร่วมเดินรณรงค์งานลอยกระทงประจำปี 2565 โดยขอความร่วมมือทุกตำบลในพื้นที่อำเภอหันคาจัดงานภายใต้ concept “เที่ยวหันคา ลอยกระทงวิถีไทย ใส่ชุดไทยย้อนยุค” โดยขอความร่วมมือทุกตำบลจัดงานภายใต้แนวทางดังกล่าว และขอเชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดไทยย้อนยุคออกมาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอหันคา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเชิญชวนคนในและนอกพื้นที่อำเภอ มาเที่ยวงานลอยกระทงในพื้นที่อำเภอหันคา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

(Visited 25 times, 1 visits today)