อำเภอหันคา ดำเนินขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง

เข้าชม 23 ครั้ง

“หันคา อำเภอแห่งความสุข”
#อำเภอหันคา ดำเนินขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 3 ต.หนองแซง

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองแซง หมู่ที่ 3

นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา มอบให้นายทรงศักดิ์ โภคทรัพย์เขียวขำ พัฒนาการอำเภอหันคา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และพิธีแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดหนองแซง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแซง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหันคา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กร คณะกรรมการ สมาชิกกองทุนแม่ฯ ประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้
ทั้งนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 3ได้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
– ขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองแม่ของแผ่นดิน
– ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้สักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
– ประธานในพิธีนำกล่าวกฏชุมชนเข้มแข็ง/คำปฎิญาณตน
– แลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– ทอดผ้าป่าสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดหนองแซง หมู่ที่ 3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ภาพ/ข่าว โดย สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอหันคา
#130กระทรวงมหาดไทย
#CDD
#Change for Good…
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 23 times, 1 visits today)