พช.หางดง จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอหางดง ครั้งที่ 2/2564

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางยุพา จันดี พัฒนาการอำเภอหางดง มอบหมายนางสาวกนิฏฐา อุนันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอหางดง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหางดง โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”
2. การรวบรวมซองผ้าป่าสามัคคี ยอดผ้าป่าจำนวน 7,970 บาท
3. สรุปผลการดำเนินงานผู้นำ อช. ไตรมาส 1/2564
4. วางแผนการดำเนินงานผู้นำ อช. ไตรมาส 2/2564

(Visited 10 times, 1 visits today)