ติดต่อเรา

https://www.facebook.com/cddhangchat

                                                   ที่อยู่    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร

                                                              ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร  ถนนลำปาง-เชียงใหม่

                                                              ตำบลเวียงตาล   อำเภอห้างฉัตร  

                                                              จังหวัดลำปาง   52150  

 

(Visited 283 times, 1 visits today)