โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร

นางแสงรวี รักสัตย์

พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปวรณนต์ อินลวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศรันสนีย์  จักบุญมา

นางสาวศรันสนีย์ จักรบุญมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิธานันท์  พรมสุรินทร์

นางสาวสิธานันท์ พรมสุรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 511 times, 1 visits today)