📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านระดับอำเภอ การประกวดแต่งบ้านแต่งเมือง นครลำปาง ครั้งที่ 1/2565

เข้าชม 16 ครั้ง

📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านระดับอำเภอ การประกวดแต่งบ้านแต่งเมือง นครลำปาง ครั้งที่ 1/2565
━━━━━━━━━━━
🗓 วันที่ 10 มิถุนายน 2565  เวลา 14.30 น.
━━━━━━━━━━━
นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายเภอห้างฉัตร มอบหมายให้นายปิตุพงศ์  เทพวีระพงศ์  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านระดับอำเภอ การประกวดแต่งบ้านแต่งเมือง นครลำปาง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญการรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามของบ้านเมืองและจังหวัดลำปาง  โดยพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านตัวแทนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการประกวดที่กำหนด เป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าประกวดระดับจังหวัด
ในการนี้นางแสงระวี  รักสัตย์ พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ชั้น 2 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
━━━━━━━━━━━
📝 📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปา

(Visited 16 times, 1 visits today)