📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอห้างฉัตร ครั้งที่ 5/2565

เข้าชม 61 ครั้ง

📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอห้างฉัตร ครั้งที่ 5/2565
━━━━━━━━━━━
🗓 วันที่ 10 มิถุนายน 2565  เวลา 10.00 น.
━━━━━━━━━━━
นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายเภอห้างฉัตร มอบหมายให้นายปิตุพงศ์  เทพวีระพงศ์  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอห้างฉัตร ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2565  เพื่อตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ที่มีหนี้เกินกำหนดชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติปี 2556-2557 และปี 2560-2561 ที่ครบกำหนดชำระ และการติดตามหนี้ค้างชำระ
ในการนี้นางแสงระวี  รักสัตย์ พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร ได้ให้ข้อมูลการขับเคลื่อนและแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ชั้น 2 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
━━━━━━━━━━━
📝 📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

(Visited 61 times, 1 visits today)