📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านปันเต้า

เข้าชม 15 ครั้ง

📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านปันเต้า
━━━━━━━━━━━
🗓 วันที่ 2 มิถุนายน 2565  เวลา 10.30 น.
━━━━━━━━━━━
นางแสงระวี รักสัตย์ พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความเร็จในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ ณ ที่ทำการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านปันเต้า  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
━━━━━━━━━━━
📝 📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

(Visited 15 times, 1 visits today)