📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมสัญจรตำบลวอแก้ว

เข้าชม 11 ครั้ง

📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมสัญจรตำบลวอแก้ว
━━━━━━━━━━━
🗓 วันที่ 2 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น.
━━━━━━━━━━━
นางแสงระวี  รักสัตย์ พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร มอบหมายนางสาวสิธานนัท์  พรมสุรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัญจรตำบลวอแก้ว เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน และงานตามภารกิจ นโยบายสำคัญเร่งด่วน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และติดตามงานพัฒนาชุมชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
━━━━━━━━━━━
📝 📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

(Visited 11 times, 1 visits today)