📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก” แก้จนคนห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับพื้นที่

เข้าชม 50 ครั้ง

📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก”  แก้จนคนห้างฉัตร
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับพื้นที่
━━━━━━━━━━━
🗓 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น.
━━━━━━━━━━━
นายนเรศวร์ฤทธิ์  อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร นำทีมพี่เลี้ยงตำบลห้างฉัตร และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอห้างฉัตร (ศจพ.อ.) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำ ครัวเรือนเป้าหมายมิติด้านรายได้(ครัวเรือนให้การสงเคราะห์) ณ บ้านแพะ  หมู่ที่ 5 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
━━━━━━━━━━━
📝 📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

(Visited 50 times, 1 visits today)