📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้างฉัตร

เข้าชม 37 ครั้ง

📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้างฉัตร
━━━━━━━━━━━
🗓 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30 น.
━━━━━━━━━━━
นางแสงระวี รักสัตย์ พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร  พร้อมด้วยนางสาวศรันสนีย์  จักรบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้างฉัตร เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีอำเภอห้างฉัตร และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินอุดหนุน
ในการนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้างฉัตร รดน้ำดำหัวขอพรจากพัฒนาการอำเภอห้างฉัตร เพื่อเป็นการขอพรและแสดงออกถึงความเคารพนับถือ และเป็นการสืบสานงานตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
━━━━━━━━━━━
📝 📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

(Visited 37 times, 1 visits today)