“ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รับสมัครกลุ่ม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2565 OTOP Product Champion :OPC

เข้าชม 23 ครั้ง

📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รับสมัครกลุ่ม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2565 OTOP Product Champion :OPC
━━━━━━━━━━━
🗓 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น.
━━━━━━━━━━━
นางแสงระวี รักสัตย์ พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร  พร้อมด้วยนางสาวศรันสนีย์  จักรบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับสมัคร กลุ่ม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2565 OTOP Product Champion :OPC เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
━━━━━━━━━━━
📝 📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

(Visited 23 times, 1 visits today)