📢 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าชม 28 ครั้ง
 “ลำปางผูกพัน ไม่ทิ้งกันยามยาก”
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
━━━━━━━━━━━
 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น.
━━━━━━━━━━━
นางแสงระวี รักสัตย์ พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายวรวุฒิ ต๊ะบุญเรือง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
━━━━━━━━━━━
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
(Visited 28 times, 1 visits today)