การฝึกอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๑

เข้าชม 34 ครั้ง

 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ทั้ง ๘ คน จาก ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของอำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เข้าร่วมรับการฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทิพย์ช้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

(Visited 34 times, 1 visits today)