พิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดบ้านดอน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง… 5 ธันวาคม 2560

เข้าชม 134 ครั้ง

#พิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดบ้านดอน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง… 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.39 น. โดยท่านวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอห้างฉัตร ให้เกียรติเป็นประธาน และ นายอภินันทน์ ป่งแก้ว พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคีการพัฒนา ร่วมกิจกรรม #โครงการตลาดประรัฐคนไทยยิ้มได้ ตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมตลาดทั้ง 9 ประเภท…ขอเชิญชวนร่วมกันอุดหนุนสินค้าชุมชน กระจายรายได้ให้แก่ผู้ผลิตโดยตรง ได้ที่ @กาดบ้านดอน…นะคะ

(Visited 134 times, 1 visits today)