พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐

เข้าชม 40 ครั้ง

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข# วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีนางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยพิธีดังกล่าว มีการจัดนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินของทุกอำเภอ และการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดี เด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐

(Visited 40 times, 1 visits today)