กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

เข้าชม 9 ครั้ง
วันที่ 24 มิถุนายน 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา นำโดย นางเสาวภาคย์ นิ่มนวล พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ มีนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอกัลยาณิวัฒนา และนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ของ นายประจญ ปรัญช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
การกล่าวคำปฏิญาณตนของพลังมวลชน ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติด การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของกลุ่มพลังมวลชน การแสดงกิจกรรมการฟ้อน และการเต้น ของชมรม คนรักสุขภาพดอกสนพันปี อำเภอกับยาณิวัฒนา มอบเกียรติบัตรให้ แก่เยาวชนผู้เข้าแข่งขันประกวดการวาดรูปและแต่งกลอนเนื่องใวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 และกิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาได้รับรู้ รับทราบ ถึงกิจกรรม และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 9 times, 1 visits today)