โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 17 ครั้ง
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้กู้ยืมเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน ปี 2556 – 2562 ผู้นำสตรีทุกภาคส่วน บุคคล กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานภาคีการพัฒนา จาก 25 อำเภอ
โดยกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีการมอบเกียรติบัตร “โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” จำนวน 2 ประเภท คือ ประเภทครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว อำเภอละ 1 ครัวเรือน ได้แก่ นางสาวกันยพัชร์ ธนวันต์ชาญสิน และประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว อำเภอละ 1 คณะ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านจันทร์
พช.เชียงใหม่
สพอ.กัลยาณิวัฒนา
ภาพ/ข่าว : กิตติพงษ์
(Visited 17 times, 1 visits today)