อำเภอกัลยาณิวัฒนา นำโดย นางนริศรา ธีรบดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ส่งมอบข้าวสารให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม 46 ครั้ง
วันที่​ 24 มิถุนายน ​2563​
อำเภอกัลยาณิวัฒนา นำโดย นางนริศรา ธีรบดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ส่งมอบข้าวสารให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ ในนามของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกัลยาณิวัฒนา ขอขอบพระคุณท่านนายกกิ่งกาชาดอำเภอกัลยาณิวัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรสตรีอำเภอทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
พช.เชียงใหม่
สพอ.กัลยาณิวัฒนา
ภาพ/ข่าว : วิศรุต
(Visited 46 times, 1 visits today)