สพอ.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัมนาบทบาทสตรี อำเภอเฝ้าไร่

🌱พช.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกสตรีที่กู้เงินกอง [...]

อ่านต่อ

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. บ้านโพธิ์ จุมพล หมู่ที่ 9 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 🌱

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.ค [...]

อ่านต่อ