พช.เฝ้าไร่ ดำเนินการโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ

วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตร [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

🐜เฝ้าไร่เมืองมดง่าม🧣 วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ เตรียมความพร้อม การปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA

พช.เฝ้าไร่ เตรียมความพร้อม การปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียง [...]

อ่านต่อ