พช.เฝ้าไร่ ประชุมรับรองข้อมูล จปฐ.ระดับ อำเภอ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น. ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานการประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ โดยนางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 เข้าร่วมประชุมรับรองข้อมูล จปฐ ระดับอำเภอ จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมรับรองผลฯ ณ ห้องประชุมมดง่าม ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

(Visited 17 times, 1 visits today)