🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเฝ้าไร่ 🌱

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🌱

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พงสิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเฝ้าไร่พร้อมด้วยนางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ และคณะกรมการฯและทีมพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ ศจพ.3 นำไปสู่การสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ในแต่มิติ เข้าสู่การเขียนโครงการนำเสนอเพื่อนำไปแก้ไขปัญหา ต่อไป การประชุมครั้งนี้
้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : https://district.cdd.go.th/faorai
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 9 times, 1 visits today)