ผช.เฝ้าไร่ ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowlede – Based OTOP : KBO)

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge -Bases OTOP: KBO)
🌱
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และนักวิชาการจังหวัดกลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรมย่อยที่2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10คน ณ กลุ่มสัมมาชีพทำตะกร้าพลาสติก หมู่ที่ 12 บ้านศรีวิไล ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : https://district.cdd.go.th/faorai
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 24 times, 1 visits today)