🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมรับมอบบรรจุภัณฑ์และปัจจัยการผลิต โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดภายใต้วิถีชีวิตใต้วิถีชีวิตใหม่ New normal กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมรับมอบบรรจุภัณฑ์และปัจจัยการผลิต โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดภายใต้วิถีชีวิตใต้วิถีชีวิตใหม่ New normal กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP
🌱
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้นายวิษณุ น้อยเมืองคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับนักวิชาการจังหวัด นางสาวเจนจิต จิวะนนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายอดิศักดิ์ ลักษณะสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส่งมอบบรรจุภัณฑ์และปัจจัยการผลิตตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดภายใต้วิถีชีวิตใหม่ new normal กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำไปประกอบอาชีพสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : https://district.cdd.go.th/faorai
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 53 times, 1 visits today)