🌱พช.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือน TPMAP 🌱

🌱พช.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือน TPMAP
🌱
วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้นายวิษณุ นัอยเมืองคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ตรวจสอบครัวเรือน TPMAP ปักหมุดพื้นที่ สอบถามความต้องการและหาแนวทางในการพัฒนาครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามมิติ พื้นที่ตำบลนาดึ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาวางแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : https://district.cdd.go.th/faorai
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 14 times, 1 visits today)