พช.เฝ้าไร่ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเฝ้าไร่

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเฝ้าไร่
🌱
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30น. นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อรับทราบข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชาการของจังหวัดและอำเภอ
ในการนี้นางสาวปรียวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้่ไร่ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้นำแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2565 เข้าที่ประชุมเพื่อการประสานงานกับส่วนราชการและท้องที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมดง่าม อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : https://district.cdd.go.th/faorai
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 40 times, 1 visits today)