🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 🌱 วันที่ 2มีนาคม 2565

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565
🌱
วันที่ 2มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อรับทราบข้อสั่งการและวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ ทันหว่งเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : https://district.cdd.go.th/faorai
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 19 times, 1 visits today)