สพอ.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัมนาบทบาทสตรี อำเภอเฝ้าไร่

🌱พช.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเฝ้าไร่
🌱
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสตรี ณ กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า และกลุ่มเลี้ยงสุกร ณ บ้านท่าหายโศก หมู่ที่ 4 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : https://district.cdd.go.th/faorai
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 50 times, 1 visits today)