พช.เฝ้าไร่ จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”

🌱พช.เฝ้าไร่ จัดกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี”
🌱
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าของแปลง โคก หนอง นา โมเดล และผู้นำ อช. ร่วมจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี “กิจกรรมที่ 3 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกิจกรรมการสร้างโรงเพาะชำ กิจกรรมห่มฟาง ณ แปลง นายอุลัยวรรณ สกลาง หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : https://district.cdd.go.th/faorai
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 17 times, 1 visits today)