🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. บ้านโพธิ์ จุมพล หมู่ที่ 9 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 🌱

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.ค [...]

อ่านต่อ