พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนอำเภอเฝ้าไร่ และทีมปฏิบัติงานฯ ตำบล ครั้งที่ 1/2564

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัด [...]

อ่านต่อ

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ🌱

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแ [...]

อ่านต่อ