พช.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี 2564 ตำบลเฝ้าไร่ โซน 3 ตำบลอุดมพร โซนที่ 1-2

✨พช.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดเก [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี 2564 ตำบลเฝ้าไร่ โซนที่ 1-2

✨พช.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดเก [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่-หนองคาย เข้าร่วมคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ 10

✨พช.เฝ้าไร่-หนองคาย เข้าร่วมคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเ [...]

อ่านต่อ