พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564

✨พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านการปร [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่-หนองคาย จัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

🌱พช.เฝ้าไร่-หนองคาย จัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อ [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านเวทีประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเฝ้าไร่

🌱 พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านเวทีประชุมประจำ [...]

อ่านต่อ