พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผ่านกิจกรรม [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์จังหวัด

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อน [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ โครงกา [...]

อ่านต่อ