พช.เฝ้าไร่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

🌱พช.เฝ้าไร่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 🌱

🔸 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วย ส.ต.อ.ศุภณัฐ เกษเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564
🔸 โดย นายอดุลย์ นามแสง รักษาการนายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนำปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง จำนวน 4 ต้น ต้นพยุง ต้นยางนา รวมทั้งสิ้น 1500 ต้น ณ สวนสาธารณะหนองฮี หมู่ที่ 16 ตำบลหนองหลวง

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/05/25/วันต้นไม้/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 15 times, 1 visits today)