พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2564

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 🌱

🔸 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมมดง่าม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรองโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 โดยมีโครงการเข้าที่ประชุม จำนวน 3 โครงการ

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/05/25/พช-เฝ้าไร่-ประชุมคณะอนุ-2/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 43 times, 1 visits today)