พช.เฝ้าไร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 🌱

🔸 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่
🔸 โดยมี คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเฝ้าไร่ (ศอช.ต.เฝ้าไร่) คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเฝ้าไร่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/05/12/แผน/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 123 times, 1 visits today)