พช.เฝ้าไร่ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 🌱

🔸 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด
📍 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/05/07/ประชุมเจ้าหน้าที่-2/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 14 times, 1 visits today)