พช.เฝ้าไร่ รับการประเมินคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

🌱พช.เฝ้าไร่ รับการประเมินคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 🌱

🔸 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย นำโดย นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ นำโดยนางสาวปรียาวดี บุญแฮด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลหนองหลวง ทั้ง 15 คน
🔸 รับการประเมินคัดเลือก ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเด่นกิจกรรมที่ 5 : การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ณ ห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
🔸 ในการนี้ นายอดุลย์ นามแสง รักษาการนายอำเภอเฝ้าไร่ นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้เข้าร่วมการคัดเลือกดังกล่าวด้วย
🔸โดยการคัดเลือก ในระดับเขตตรวจราชการที่ 10 มี นายชัยวัฒน์ แสงสี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือก ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/05/06/ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเ/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 17 times, 1 visits today)