พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 2/2564

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเ [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านโครงการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านโครงการโครงการ [...]

อ่านต่อ