พช.เฝ้าไร่ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Conference)

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Conference) 🌱

🔸วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Conference) โดยรับชมผ่านรายการถ่ายทอดสดของกระทรวงมหาดไทย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ เพื่อติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/03/31/ร่วมประชุมกรม/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 58 times, 1 visits today)